Workshop 1: Lokale journalistiek

Harrie Kiekebosch, geboren in 1960, zal de workshop ‘lokale journalistiek’ geven. Harrie is al zijn hele leven (sinds 1984) journalist. Hij heeft gewerkt bij het Overijssels Dagblad (opgegaan in De Stentor) en RTV Oost (bureauredacteur/regisseur radio en televisie). Sinds het jaar 2000 is Harrie docent journalistiek, eerst bij Hogeschool Windesheim in Windesheim en nu bij Hogeschool Saxion in Enschede. Als docent ontwikkelde hij een module Civic Journalism en wilde weten of dat in de praktijk ook werkte. Daaruit is Salland Centraal ontstaan. Civic Journalism, altijd studenten om hem heen en studiereizen naar onder meer Moskou en New York, heeft zijn visie op journalistiek jong gehouden. De leerlijn Journalistiek bij Media, Informatie en Communicatie gaven hem het inzicht hoe een journalist verantwoord commercieel kan denken. Als liefhebber van Salland heeft hij dat alles bij elkaar geveegd en Maatschappijgerichte Journalistiek in zijn eigen leefomgeving uitgeprobeerd. Democratie en journalistiek gaan hand in hand. Harrie wilde daarom die journalistiek behouden voor de regio. Harrie heeft ook een studieboek ‘Journalistiek van Nu’, welke hij ook gebruikt tijdens colleges. Tijdens de workshops met journalisten zet hij deze ook graag in.

Tijdens workshops zijn drie dingen heel essentieel.

  • Wat is maatschappijgerichte journalistiek?

Je hebt traditionele en commerciële journalistiek. De derde tak ‘Civic Journalism’ is erg op zoek naar de agenda van de burgers (en durft die van de politicus (en zeker die van de journalist) naast zich neer te leggen). Als de burger ziet dat zijn agenda belangrijk is, en hij merkt dat politici daar iets mee doen, dan gaat een burger zich meer verantwoordelijk gedragen (en mee doen met jouw medium). Een cocktail van deze drie leidt naar maatschappijgerichte journalistiek.

  • Hoe zit de urgentie van het nieuws in elkaar en welk platform zet ik wanneer in?

Je hebt het nieuws en de feiten bij het nieuws, je hebt de oorzaken en de gevolgen op korte termijn, je hebt oorzaken en gevolgen op langere termijn. Daarnaast kun je het nieuws vertellen via het individu, via het maatschappelijk middenveld en via de instituties. Wanneer laat je wie aan het woord? Op welk platform? En hoe organiseer je dat?

  • Wat zijn de medium-specifieke eigenschappen van ieder platform?

De krant wil nog wel eens een primeur proberen te hebben. Kansloos. Zelf als ze een primeur hebben, krijgt de lezer dat vaak via social media ’s ochtends in bed al eerder binnen dan dat de krant aan de ontbijttafel is open gevouwen. Primeurs zijn voor social media. Maar wanneer breng je iets op je site? Waar en door wie wordt jouw site bekeken? Op de laptop? Mobile? Via een tablet? Wat breng ik naar de krant? wanneer een special, een katern, een magazine? Ieder medium heeft zijn eigen medium specifieke eigenschappen, probeer daar zo dicht mogelijk bij te blijven.

Wat heb je eraan als je de workshop ‘lokale journalistiek’ gaat volgen?

Als je de workshop hebt gevolgd vind je nieuws volgens de meetlat van conflict, actualiteit, belang, afstand, bekendheid en afwijking (cababa) ineens niet meer zo interessant, maar heb je het over de dingen die de (lokale) maatschappij belangrijk vindt. Je weet hoe je de maatschappij in kunt zetten als jouw redactie. Je bent vooral bezig met duiden. En je kunt heel medium-specifiek optimaal gebruik maken van alle podia die jij of jouw uitgever tot zijn beschikking heeft.

De workshop zal worden georganiseerd met maximaal 10 deelnemers. De kosten voor deelname bedragen € 125, – per persoon, inclusief locatie en documentatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit op maat voor een uitgever te organiseren. Na aanmelding zal aan de uitgever mogelijke data worden voorgesteld.

 

Alle velden met een * zijn verplicht!

Meld je nu aan voor deze workshop!