Zestig procent online reclame naar Facebook en Google

Datum bericht:

Zestig procent van de Nederlandse online reclamebudgetten gaan naar social en search, lees: Facebook en Google. De kruimeltjes zijn voor lokale en andere buitenlandse partijen [...]

Zestig procent online reclame naar Facebook en Google

Zestig procent van de Nederlandse online reclamebudgetten gaan naar social en search, lees: Facebook en Google. De kruimeltjes zijn voor lokale en andere buitenlandse partijen.

Adverteerders gaven in de eerst zes maanden van 2017 voor 954 miljoen euro uit aan reclame op internet. Dat is het dubbele van wat ze aan tv-reclame uitgaven. Van iedere euro die in Nederland aan reclame werd uitgegeven ging 58 cent naar een digitaal kanaal. En daarvan ging weer eens 59 procent naar social advertising en search. Oftewel: 35 procent van het totaal.

Dat is af te leiden uit de nieuwe Online Ad Spend Study van IAB Nederland, samengesteld door Deloitte Digital.

Naar schatting 35 procent van alle budgetten ging naar displayreclame op sociale platformen. Deloitte houdt het op 129 miljoen euro. Dat zijn overwegend Facebook en Instagram, al zal Twitter in Nederland daar ook nog een rol spelen.

Binnen de totale bestedingen neemt mobiel een steeds dominantere plek in. En van de totale online bestedingen is inmiddels veertig procent van search, display en video advertising afkomstig van mobiele apparaten. Daarbij laten display en video op mobiel een stijging van 35 procent laten zien.

Nathalie Peters, voorzitter IAB Nederland: “De cijfers zijn wederom indrukwekkend, maar we moeten er als branche wel voor waken dat deze extreme groei maakt dat we de kwaliteit niet uit het oog verliezen. Het is ontzettend belangrijk dat we blijven rapporteren in echt resultaat op de communicatiedoelstelling en niet in views, clicks of andere ‘halfway metrics’. Deze groeicijfers, maar ook de aankomende GDPR, dwingen de markt om nog sneller belangrijke spelregels te standaardiseren, transparanter te communiceren en zaken als reclamefraude aan banden te leggen.”

 

Bron: Emerce