Onderzoek: weinig binding tussen dorpsbewoners

Datum bericht:

En op de elf dorpsbewoners van 75 jaar of ouder kent geen dorpsgenoten die zij om hulp kunnen vragen in geval van nood. En derde van de ouderen voelt zich niet door zijn of haar dorpsgenoten gewaardeerd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau [...]

Onderzoek: weinig binding tussen dorpsbewoners

weinig-binding-tussen-dorpsbewoners-83.jpg

Foto SCP

door Jan Benjamin

Eén op de elf dorpsbewoners van 75 jaar of ouder kent geen dorpsgenoten die zij om hulp kunnen vragen in geval van nood. Eén derde van de ouderen voelt zich niet door zijn of haar dorpsgenoten gewaardeerd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP publiceert vandaag het rapport Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Onderzoeker Lotte Vermeij onderzocht ruim zevenduizend bewoners van kleine dorpen met minder dan drieduizend inwoners.

LEVEN DORPSBEWONERS VOORAL BUITEN DORP

Volgens het SCP speelt een groot deel van de levens van (jongere) dorpsbewoners zich buiten het dorp af. Tweederde van de dorpsbewoners heeft vooral vrienden buiten het dorp of zelfs helemaal geen vrienden in het dorp. Toch kent driekwart van de dorpsbewoners meer dan twintig dorpsgenoten van voornaam en kan de helft meer dan vijf dorpsgenoten vragen om hulp. “Een goede buur is vaak gewoon nog beter dan een verre vriend”, zegt SCP-onderzoeker Vermeij.

Bewoners die een sterke sociale binding hebben met hun dorp, zetten zich vaker in voor de lokale samenleving. Zij helpen bijvoorbeeld bij de sportvereniging, werken mee aan een lokale braderie of een festival en zorgen voor buren die minder valide zijn.

Lees hier het volledige rapport:

Open publication – Free publishing

‘DOE-DEMOCRATIE’ NIET PER SE MEER IN STAD

Met name de burenhulp is van belang nu de overheid van burgers verlangt dat zij meer verantwoordelijkheid nemen, onder meer door gezamenlijk maatschappelijke kwesties op te pakken. Dat wordt ook wel de ‘doe-democratie’ of de ‘participatiesamenleving’ genoemd. Anders dan sommigen denken functioneert die niet per definitie beter in een kleiner dorp dan in de grote stad, blijkt uit het onderzoek van het SCP.

De dorpsbewoners die zich het meest inzetten voor elkaar, zijn hogeropgeleiden, kerkelijken en senioren. Zij doen vaker dan anderen vrijwilligerswerk. Ook inwoners van ‘mooie’ dorpen tonen veel inzet, omdat zij zeer tevreden zijn met hun fraaie woonplaats. Wat mooi is bepaalt het SCP niet zelf. Dat komt van een waarderingsindex van het Wageningse bureau Alterra. Mooi zijn onder meer de Noord- en Zuid-Hollandse duinen, de Waddeneilanden en de Veluwe.