Geslaagde tweede bijeenkomst ToLocal

Datum bericht:

Op woensdag 4 februari 2015 vond de tweede bijeenkomst van ToLocal plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden in Bunnik [...]

Geslaagde tweede bijeenkomst ToLocal

Op woensdag 4 februari 2015 vond de tweede bijeenkomst van ToLocal plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden in Bunnik. Diverse uitgevers, aangesloten bij ToLocal, waren hierbij aanwezig. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen waren als volgt:

  • Ontwikkelingen in de markt van ToLocal
  • Benchmark ToLocal
  • Plannings en rapportage tool
  • Workshops ToLocal

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende algemene, digitale en print ontwikkelingen in de advertising markt toegelicht. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere dat nationale adverteerders steeds meer op zoek gaan naar een lokale omgeving, er een groei is in programmatic en er een verschuiving plaatsvindt van het televisiebudget naar digitaal videobudget. Daarnaast werd er tijdens de bijeenkomst verteld over onder ander de advertentieformaten en de positionering ervan.

Een ander onderwerp wat aan bod kwam was de plannings en rapportage tool, om nog transparanter richting uitgevers te kunnen zijn. Door middel van de tool zal beter inzicht kunnen worden verschaft in de resultaten voor elke uitgever. Siteposities, tag posities en inkomsten per dag worden door deze tool inzichtelijk gemaakt. De tool zal in de eerste helft van 2015 worden opgeleverd.

ToLocal is continue bezig met kennis te delen binnen het netwerk. We willen uitgevers graag helpen bij het verbeteren van hun sites. Vanuit het netwerk hebben wij toegang tot veel kennis. Deze kennis wordt gedeeld door middel van workshops. De workshops, welke door ToLocal zullen worden gefaciliteerd, zijn strategie, SEO/Content allocatie, analytics, admanagement en lokale journalistiek. Tijdens de bijeenkomst werden de verschillende workshops toegelicht.

De bijeenkomst was weer een succes en heeft geleid tot veel positieve reacties. De volgende bijeenkomst zal in oktober 2015 worden gehouden.